UCK

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Doposażenie ośrodka leczenia niepłodności
w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku

Beneficjent

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Doposażenie ośrodka leczenia niepłodności w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku.”

Tytuł

Cel:

Poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w kluczowych obszarach ze względu na trendy epidemiologiczne oraz zasoby pracy.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

Działanie 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

Opis projektu

Doposażenie ośrodka leczenia niepłodności w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku w:

– Aparat USG

– Tor wizyjny do badań laparoskopowych i histeroskopowych

– Fotel ginekologiczny

– System do koagulacji laparoskopowej

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności.

Projekt polega na zakupie sprzętu niezbędnego do utworzenia ośrodka leczenia niepłodności. Infrastruktura wytworzona w ramach projektu będzie służyła wszystkim pacjentkom, nie tylko tym z problemem braku możliwości zajścia w ciążę. W wyniku realizacji projektu poprawi się jakość leczenia oraz diagnostyki w zakresie zdrowia prokreacyjnego par. Województwo pomorskie charakteryzuje się dobrym zapleczem położniczym. Wdrożenie kompleksowej opieki dla kobiet planujących macierzyństwo i borykających się z problemem niepłodności.

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska